Call Us: +995 322 424002

Dedicated Servers
b
120
/ per month
Starter
 • Intel Xeon
 • 8Gb RAM
 • 2x 500Gb HDD
 • 1Gb/s connection
 • 10Mb/s global internet
b
180
/ per month
Classic
 • Intel Xeon L55xx/56xx
 • 16Gb RAM
 • 2x 1Tb HDD
 • 1Gb/s connection
 • 10Mb/s global internet
b
240
/ per month
Premium
 • 2x Intel Xeon X55xx/56xx
 • 24Gb RAM
 • 2x 1Tb HDD
 • 1Gb/s connection
 • 10Mb/s global internet
b
?
/ per month
Exclusive
 • ∞ CPU
 • ∞ RAM
 • ∞ disk
 • ∞ connection
 • ∞ global internet

უფასო სკრიპტების ინსტალატორი

შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში) შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში)

უფასო სკრიპტების ინსტალატორი

შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში) შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში)

უფასო სკრიპტების ინსტალატორი

შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში) შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში)

უფასო სკრიპტების ინსტალატორი

შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში) შეგიძლია 1 კლიკით დააყენო პოპულარული CMS-ები (100+ პოპულარული cms-ია ჩვენს ბაზაში)