დაგვირეკე: +995 322 424002

ჩვენი პროექტები

Cloud9-ს პროექტები:

  • Live stream-ის უზრუნველყოფა საქართველოს პარლამენტიდან;
  • არგუსი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის უნიკალური სისტემის ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა და კოლოკაცია;
  • თბილისი 2015 - ახალგაზრდული ოლიმპიადისთვის სპეციალურად მომზადდა სასერვერო ინფრასტუქტურა, უზრუნველყოფილი იყო შეუფერხებელი ტექნიკური მხარდაჭერა ოლიმპიადის მიმდინარეობისას (მათ შორის, live streaming);
  • СESCO - არჩევნების დროს სასერვერო ინფრასტრუქტურის გამართვა, ადმინისტრირება და უსაფრთხოება;
  • myvideo.ge და imovies.ge -ს სასერვერო ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება.